Rok Jana Blahoslava a úspěch v celostátní literární soutěži 

V roce 2023 vzpomínáme 500. výročí narození Jana Blahoslava mnoha přednáškami, výstavami a dalšími aktivitami nejen u nás v Ivančicích, ale Rok Jana Blahoslava naplňuje zajímavými akcemi také jeho rodiště -Statutární město Přerov.  

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově zorganizovaly celostátní literární soutěž na téma „Úsloví neboli přísloví a vybrané myšlenky jsou pravými perlami duše″. Studenti se ve svých literárních textech měli zamyslet nad mravním poselstvím přísloví, v nichž se odráží zkušenosti našich předků. 

V jednotlivých středních školách proběhla školní kola a tři nejlepší práce z každé zúčastněné školy byly odeslány do Přerova. Zde odborná porota vybrala tři vítězné texty. Byli jsme velmi rádi, že se na 2. místě v této celostátní literární soutěži umístil student našeho gymnázia Vojtěch Eibel ze septimy. 

Vojta byl pozván do Přerova, aby si diplom a hodnotné ceny převzal dne 20. května 2023 ve slavnostní síni tamního zámku z rukou primátora Statutárního města Přerova Ing. Petra Vrány. Dalšími gratulanty byli ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Mgr. Romana Studýnková a ředitel Muzea Komenského v Přerově Mgr. Radim Himmler. Vítězné texty byly také uveřejněny v tisku – v Přerovském deníku. 

Tato slavnostní událost byla součástí zábavně-poučného odpoledne, které se v Přerově konalo k 500. výročí narození Jana Blahoslava a ke 100. výročí odhalení známého pomníku této osobnosti od významného sochaře Františka Bílka. 

Součástí slavnostního odpoledne byl i koncert pěveckých sborů GJB a SPgŠ Přerov a Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, který se konal v kapli sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově. Pěvecké sbory obou měst předvedly velmi pěkné výkony. Posluchači seděli a stáli nejen v kapli, ale zpěv poslouchali také venku na náměstí před kaplí. Velmi nás těší, že studenti našeho gymnázia měli se svým vystoupením velký úspěch, ozývaly se výkřiky: „Bravo!″, obecenstvo si velikým potleskem vyžádalo přídavek. Obrovský zájem sklidily i čtyři písně z Ivančického kancionálu Jana Blahoslava, které měly obnovenou premiéru po více než 450 letech. Pro sbor je upravil z původní formy notového záznamu ze 16. století do současné podoby a doplnil i úpravou textu náš student Vojtěch Eibel, který za svoji náročnou práci získal veliký obdiv, potlesk a zájem mnoha novinářů. 

Děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia Vojtovi i všem členům pěveckého sboru naší školy. 

PhDr. Jana Chocholáčová