Seminář tvůrčího psaní

I letos pořádal Památník písemnictví na Moravě při příležitosti vyhlášení již 10. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy seminář tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy. Několik studentů našeho gymnázia se 18. února opět zúčastnilo setkání, které vedla příjemným způsobem literární historička Mgr. Kristýna Cimalová.

Pod jejím vedením se literární nadšenci a budoucí tvůrci věnovali letošnímu tématu – Náhody neexistují. Ve slohových cvičeních se pokoušeli téma zpracovat za pomoci titulků novinových zpráv, do rozpracovaného příběhu vkládali náhodně vybraná slova (často zvukomalebná, zdrobnělá, zastaralá), rozvíjeli rozhovory mezi fiktivními postavami, vytvářeli text mezi zadanou úvodní a závěrečnou částí neznámého příběhu a svoji představivost nechali inspirovat pomocí fotografie.

Jen na studentech bude, jestli čas strávený opravdu tvůrčím způsobem v Hudební klubovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně zúročí v napsání svého letošního prozaického příspěvku. Věřím pevně, že to do uzávěrky soutěže 31. 3. 2016 stihnou!

Mgr. Eva Fukanová