Šerpovací večírek 8.A

V sobotu 26. 3. 2022 se uskutečnil šerpovací večírek maturantů třídy 8.A. Akce se konala v prostorách auly GJBI, kterou jsme sami vyzdobili.

Program zahájilo slavnostní šerpování studentů třídní učitelkou Mgr. Evou Fukanovou a ředitelkou školy Ing. Bc. Ivanou Čermákovou. Každý z nás se prošel po červeném koberci uličkou tvořenou spolužáky. Cestou nás doprovázela naše oblíbená písnička, kterou jsme si sami vybrali. Šerpu v závěru dostala spolu s kyticí i naše třídní učitelka.

Pro své profesory jsme si připravili bohatý raut a skleničku dobrého vína. Nesměl chybět ani zábavný kvíz plný záludných otázek. Poté jsme se všichni přesunuli na taneční parket a zábava pokračovala v uvolněné rodinné atmosféře.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zúčastněným učitelům a našim spolužákům za užitý šerpovací večírek.

A teď už jen tu maturitu udělat…

Hana Strádalová, Klára Havličková 8.A