Setkání studentských parlamentů

V úterý 4. června 2019 jsme se se třemi studentkami 2. C Katkou Novákovou, Bárou Pevnou a Zuzkou Tomečkovou zúčastnily Setkání studentských parlamentů, které se konalo v Tišnově. Zástupci jednotlivých škol se vzájemně informovali o tom, jakým způsobem na jejich školách studentský parlament či studentská rada v současné době fungují. Především zde však byli proto, aby se dozvěděli o promyšleném systému studentského parlamentu pražského gymnázia Na Zatlance.

Studenti z tohoto gymnázia nás v poutavé prezentaci seznámili se svou činností na škole a velmi ochotně vysvětlovali, jak u nich jednotlivé složky parlamentu pracují. Překvapilo nás, kolik práce má na této škole studentský parlament za sebou (pořádání plesu, besed se zajímavými osobnostmi, koncertů, charitativních akcí apod.) a kolik plánů by ještě chtěli realizovat.

Přátelská atmosféra, přirozené vystupování studentů a jejich nadšené vyprávění nás inspirovaly k tomu, abychom se pokusili rozšířit řady členů naší studentské rady o dobrovolníky, kteří by rádi pro školu, a zejména sami pro sebe a další studenty, něco udělali. Chtěli bychom tímto způsobem založit studentský parlament, který by všem život na naší škole obohatil a zpříjemnil.

Mgr. Kateřina Stránská