Školní kolo Biologické olympiády kategorie A

Školní kolo Biologické olympiády kategorie A, které je určeno žákům třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia, proběhlo v pondělí 20. 1. 2020. Téma letošního ročníku zní Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části během písemného testu, při poznávání rostlin, hub a živočichů a svoji zručnost během praktických úkolů.

Z 16 žáků se na prvním místě umístil Vojtěch Černý (4.C), druhé místo získal Vojtěch Janský (4.C) a třetí místo Kristýna Chlachulová (7.A)

Krajské kolo proběhne 27. 3. 2020 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

 

Mgr. Hana Brabcová