Školní kolo Biologické olympiády kategorie A

Školní kolo Biologické olympiády kategorie A, které je určeno žákům třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia, proběhlo ve čtvrtek 25. 3. 2021 online formou. Téma letošního ročníku je stejné jako v loňském roce a zní Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části během testu, který se skládal ze tří částí, a také při poznávání rostlin, hub a živočichů.

      Z celkem 13 žáků se na 1. místě umístila N. Žikešová (7.A), o 2. – 3. místo se dělí K. Havličková (7.A) a G. Vorožbjanská (3.C).

      Krajské kolo se uskuteční v termínu 26. 4. – 2. 5. 2021 opět online formou v prostředí Moodle UK. Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

 

Mgr. Hana Brabcová