Školní kolo Biologické olympiády kategorie A

Školní kolo Biologické olympiády kategorie A, které je určeno žákům třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia, proběhlo v pátek 21. 1. 2022. Téma letošního ročníku zní Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě. Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části během písemného testu, při poznávání rostlin, hub a živočichů a také svoji zručnost během praktických úkolů.

Na prvním místě se umístila Gabriela Vorožbjanská ze 4.C, druhé místo obsadila Zuzana Řehořová ze 4.C a třetí místo získala Nelly Žikešová z 8.A.

Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězce srdečně gratuluji.

Mgr. Hana Brabcová