Školní kolo Biologické olympiády kategorie B

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B proběhlo v úterý 4. 2. 2020. Téma letošního ročníku zní Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části během písemného testu, při poznávání rostlin, hub a živočichů a svoji zručnost během praktických úkolů.

Z 8 žáků se na prvním místě umístil Ondřej Chotaš (5. A), druhé místo získala Klára Havličková (6. A) a třetí místo Eliška Vrbková (6. A)

Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

Mgr. Ivan Bulva