Školní kolo Biologické olympiády kategorie B

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B, určené pro studenty 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, proběhlo ve čtvrtek 25. 3. 2021 online formou. Téma je stejné jako v kategorii A – Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!  Úlohy byly samozřejmě jiné. Soutěžící prokazovali své znalosti v testu, který se skládal ze tří částí, a také při poznávání rostlin, hub a živočichů.

Z celkem 3 žáků se

na 1. místě umístil O. Chotaš (6. A),

na 2. místě I. Lovětínská (6. A) a

na 3. místě G. Dittrichová (6. A).

Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

                                                                                                                           Mgr. Bulva Ivan