Školní kolo Biologické olympiády kategorie B

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B, určené pro studenty 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2022. Téma bylo: Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě. Praktické úlohy byly dvě: 1. úloha Pohyb ve vodě a 2. úloha Sukcese. Dále soutěžící prokazovali své znalosti v testu, který se skládal ze tří částí, a také při poznávání rostlin, hub a živočichů.

Na 1. místě se umístila Káňová E. (5. A), na 2. místě Vavroušková D. (2. D)

Soutěžícím děkujeme a postupující přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

                                                                                                                           Mgr. Bulva Ivan