Školní kolo Biologické olympiády kategorie B

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B, určené pro studenty 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, proběhlo ve středu 1. 2. 2023. Letošní olympiáda se týkala vlivu abiotického prostředí na organismy . Praktické úlohy byly dvě. 1. úloha Živočichové a extrémní teploty a 2. úloha Zvířátka a voda. Dále soutěžící prokazovali své znalosti ve všeobecném testu a také při poznávání rostlin, hub a živočichů.

Na 1. místě se umístila Káňová Ema ze 6. A (89 b.), na 2. místě Navasardyanová Viktoriya z 6. A (80 b.).

Soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

                                                                                                                 Mgr. Bulva Ivan