Školní kolo Biologické olympiády kategorie C

V úterý 12. 12. 2017 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnili studenti tercie a kvarty. Tématem letošního ročníku byl Pohyb. Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části, při poznávání rostlin a živočichů a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu při práci s mikroskopem.

  1. místo – Ondřej Chotaš (3.A)
  2. místo – Kamila Fialová (3.A)
  3. místo – Izabela Lovětínská (3.A)

Žáci na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 na ZŠ ve Zbýšově. Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová