Školní kolo Biologické olympiády kategorie C

Ve středu 9. 1. 2019 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnili studenti tercie a kvarty. Téma letošního ročníku zní Příjem a výdej látek. Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části, při poznávání rostlin a živočichů a nakonec svoji zručnost během praktických úkolů. První místo obsadil Ondřej Chotaš z kvarty se ziskem 90,5 z maximálního možného zisku 100 bodů, druhé místo Hana Protivánková z tercie a třetí místo Adéla Kašparovská také z tercie. Žáci na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které proběhne dne 16. 4. 2019 na ZŠ ve Zbýšově. Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová