Školní kolo Biologické olympiády kategorie C

V úterý 10. 1. 2017 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnilo celkem 12 žáků z tercie a kvarty. Téma letošního ročníku znělo Detektivem v přírodě. Soutěžící prokazovali své znalosti při poznávání rostlin, hub a živočichů, dále v teoretické části a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu.

1. místo Klára Havličková (tercie), počet bodů 54,5 2. místo Kristýna Chlachulová (kvarta), počet bodů 53,5 3. místo Sara Maria Schweizerová (kvarta), počet bodů 51

Žáci na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 20. 4. 2017 na ZŠ ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová