Školní kolo Biologické olympiády kategorie D

V úterý 13. 12. 2016 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili studenti primy a sekundy. Téma letošního ročníku znělo Detektivem v přírodě. Soutěžící prokazovali své znalosti při poznávání rostlin, hub a živočichů, dále v teoretické části a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu.

Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Izabela Lovětínská (sekunda)       57
2. místo Adéla Kašparovská (prima)       54
3. místo Hana Protivánková (prima)       48

 

Žáci na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 10. 4. 2017 na ZŠ ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová