Školní kolo Biologické olympiády kategorie D

V úterý 5. 12. 2017 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili studenti primy a sekundy. Téma letošního ročníku znělo Pohyb. Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části, při poznávání rostlin a živočichů a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu.

  1. místo – Adéla Kašparovská (2.A)
  2. místo – Hedvika Šikulová (2.A)
  3. místo – Hana Protivánková (2.A)

Žáci na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 12. 4. 2018 na ZŠ ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová