Školní kolo Biologické olympiády kategorie D

Školní kolo Biologické olympiády kategorie D, které je určeno žákům primy a sekundy, proběhlo v pátek 11. 1. 2019. Téma letošního ročníku zní Příjem a výdej látek. Soutěžící prokazovali své znalosti v teoretické části během písemného testu, při poznávání rostlin a živočichů a nakonec svoji zručnost během praktických úkolů.

Z celkem 11 žáků se na prvním místě umístila Ema Káňová, druhé místo získala Ivana Kulašová a třetí místo Lukáš Pikula. Všichni tři žáci jsou ze sekundy.

Žákyně na prvním a druhém místě postupují do okresního kola, které proběhne dne 10. 4. 2019 na ZŠ ve Zbýšově. Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole následujícím.

Mgr. Hana Brabcová