Školní kolo Biologické olympiády kategorie D

V úterý 5. 1. 2016 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili studenti primy a sekundy. Téma letošního ročníku znělo Život v temnotě. Soutěžící prokazovali své znalosti při poznávání rostlin, hub a živočichů, dále v teoretické části a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu při práci s mikroskopem.

 

Umístní Jméno Počet bodů
1. místo

1. místo

Klára Havličková 2A

Ondřej Chotaš 1A

71

71

2. místo Iveta Pršalová 2A 56,5
3. místo Jolana Tupá 2A 52

 

Oba vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 21. 4. 2016 na ZŠ ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová