Školní kolo chemické olympiády kat. C

V úterý 18. 3. proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C, určené pro 1. a 2. ročník středních škol.  Zúčastnili se ho tři studenti, Jan Bartončík (5.A), Michael Ondrášek (6.A) a Marek Nedoma (1.C). Téma letošního ročníku Chemické olympiády kategorie C je velmi spjato s každodenní lidskou činností dnešní doby. Jsou to chemické prostředky používané v domácnosti. Pozornost je hlavně soustředěna na čisticí, prací, bělicí a dezinfekční prostředky.

Již příprava na školní kolo byla pro zúčastněné studenty náročná, ale jistě zajímavá. Pronikli přitom hlouběji do studia o povaze účinných látek chemických prostředků a jejich průmyslové výrobě. Někteří ze studentů se zúčastnili i cyklu odborných přednášek, které se na zadané téma konaly v Brně. Doma zpracovali samostatně šest úloh teoretické části. Ve škole pak proběhl test a praktická část v laboratoři, kde měli studenti v první úloze za úkol připravit mýdlo vlastní výroby. V druhé úloze praktické části si studenti měli možnost vyzkoušet chemické vlastnosti účinných látek, které jsou hlavními složkami chemických přípravků, a na základě pozorování poté určit jednotlivé látky v „neznámých“ vzorcích.

Studenti si již samotnou účastí ve školním kole rozšířili své vědomosti v oblasti chemie. Nejzajímavější pro ně byla již tradičně závěrečná praktická část, při které si užili i trochu zasloužené zábavy.

Po vyhodnocení všech tří částí školního kola se studenti umístili následovně:

1. Jan Bartončík (5.A) (teorie 45,5 b., test 32 b., praxe 31 b.) celkem 108,5 b., 2. Michael Ondrášek (6.A) (teorie 24,75 b., test 29 b., praxe  34,75 b.) celkem 88,5 b. 3. Marek Nedoma (1.C) (teorie 39,75 b., test 12,5 b., praxe  31,5 b.) celkem 83,75 b.

Všem k dosaženým výsledkům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. Veronika Šiplová