Školní kolo Chemické olympiády

V pondělí 9. 2. 2015 se konalo školní kolo Chemické olympiády kategorie D, která je určena pro studenty nižšího gymnázia.  Zúčastnilo se celkem 6 studentů, kteří úspěšně zpracovali domácí teoretickou část. Ve škole nejdříve psali test, ve kterém prokázali svoje teoretické vědomosti. Poté v laboratoři ověřili své znalostí v praxi. Na prvním místě se umístila studentka tercie – Kateřina Keclíková, druhý byl Ivo Adam z kvarty a třetí Kateřina Nešpůrková, také studentka tercie. Všem účastníkům děkuji za snahu a postupujícím přeji úspěch v okresním kole.

Mgr. Danuše Minsterová