Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve středu 28. 1. 2015 se konalo školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Letos jsme měli zastoupení ve 2 kategoriích a to SŠ I (žáci kvinty a 2.C) a SŠ II ( žáci sexty a septimy). Výsledky jsou následující:

Kategorie SŠ I:

1.místo – Kateřina Orságová (5.A), 2.místo – Jakub Ševčík (5.A), 3.místo – Tomáš Brůža (2.C)

Kategorie SŠ II:

1.místo – Lada Jašková (7.A), 2.místo – Marek Musil (6.A)

Přejeme hodně úspěchů v dalších postupových kolech.

Za vyučující ruského jazyka

Mgr. Taťána Korityáková, PaedDr. Eliška Suchánková