Školní kolo literární soutěže pořádané k 500. výročí narození Jana Blahoslava

V průběhu února 2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo literární soutěže nazvané „Úsloví neboli přísloví a vybrané myšlenky jsou pravými perlami duše“. Tento citát Jana Blahoslava se stal inspirací pro mnoho originálních úvah, vyprávění i fejetonů.

V I. kategorii, ve které soutěžili studenti 1. a 2. ročníku, zvítězila se svou prací Magdalena Neužilová z 5. A, o druhé místo se podělil Filip Jeřábek ze 6. A s Adélou Fialovou z 1. C a Klára Doležalová z 5. A s Lucií Hutařovou z 1. C obsadily třetí příčku.

Pro studenty 3. a 4. ročníku byla určena II. kategorie. Zde první místo obsadil Jakub Vacek, druhý skončil Vojtěch Eibel a práce Báry Pazourkové byla vyhodnocena jako třetí nejlepší. Výše uvedení studenti navštěvují třídu 7. A.

Všem výhercům blahopřejeme!

Vybrané práce postupují do celostátního kola, které pořádá Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského Přerov.

 

Mgr. Jaroslava Binderová