Školní kolo MO kategorie B

Po úspěšném absolvování domácího kola matematické olympiády kategorie B, které je určeno žákům druhých ročníků SŠ, se uskutečnilo koncem ledna kolo školní. Ze třídy 6. A postoupili tři žáci (Gabriela Havlová, Magdaléna Neužilová a Daniel Šíma). Soutěžící měli na řešení tří úloh čtyři hodiny čistého času. Hodnotila se nejen správnost výsledku, ale i logická bezchybnost a úplnost sepsaného postupu. Výsledky všech potřebných písemných nebo pamětních výpočtů musely být zaznamenány. Všichni splnili se stejným počtem bodů podmínky k postupu do krajského kola. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová