Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Jako každoročně se i v letošním školním roce naše gymnázium zapojilo do Olympiády v českém jazyce. Přihlásilo se 33 studentů – 11 z nich řešilo gramatickou a slohovou část I. kategorie (určena pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia), ostatní soutěžili v II. kategorii (určena pro studenty středních škol).

V I. kategorii si s náročnými úkoly nejlépe poradila Karolína Musilová, druhá byla Klára Knotková a třetí místo obsadila Klára Zatloukalová, všechny ze 3. A.

V II. kategorii zvítězil Ondřej Chotaš (8. A), druhé místo získal David Jelínek (8. A) a na třetím místě skončila Aneta Hamborová (3. C).

Soutěžící, kteří se umístili na prvních dvou místech, postupují do okresního kola. K dosaženým výsledkům všem blahopřejeme a přeje hodně úspěchů v dalším kole Olympiády v českém jazyce.

Za komisi českého jazyka Mgr. Božena Pokorná