Školní kolo Pythagoriády zná své vítěze

I letos proběhlo na našem gymnáziu školní kolo v matematické Pythagoriádě. Zúčastnili se ho studenti z primy, sekundy, tercie a kvarty. Soutěžilo se ve 4 různých kategoriích po jednotlivých ročnících.

Soutěžící řeší 15 úloh.  Za každou správně vyřešenou je možné získat 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je každý, kdo získá 9 a více bodů. Z úspěšných řešitelů vybere komise okresu Brno-venkov řešitele postupující do okresního kola, které se bude konat 22. listopadu na SVČ Ivančice.

Z primy se nejlépe umístili Matěj Veselý, Viktor Vlach, Eliška Horká (9 b.), Adam Navrátil, Tomáš Tesař, Darina Ždárská, Valentýna Jelínková, Adéla Hlaváčová (10 b.), Pavel Pecina, Petra Nováková, Zuzana Krejčiříková, Kristýna Štefuráková, Adéla Jarošová, Šimon Bureš (11 b.), Lubomír Kunc, Jakub Mattes, Filip Heřman, Jonáš Gallina, Jan Diatka (12 b.), Jáchym Tejral, Romana Vaverková (13 b.), Miroslav Korber, Michal Konečný (14 b.), ze sekundy Jan Kolář, Ondřej Filipovič (9 b.), Nina Pavloušková, Adéla Stránská, Jiří Šenflok (10 b.), z tercie Ellen Koptíková (10 b.), David Zajíček (11 b.), Lukáš Kincl (13 b.), Simona Havlová (14 b.), z kvarty Filip Zajíček (9 b.), Filip Hráček (10 b.), Michal Kačur (11 b.).

Všem účastníkům k jejich výsledkům gratulujeme!

Mgr. Jana Schořová