Školní kolo Pythagoriády zná své vítěze

V úterý 2. listopadu 2021 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo v matematické Pythagoriádě. Zúčastnilo se jí celkem 42 studentů z primy, sekundy, tercie a kvarty. Soutěžilo se ve 4 různých kategoriích po jednotlivých ročnících.

Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení mají 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je každý, kdo získá 10 a více bodů. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které se bude konat 7. prosince na Gymnáziu ve Šlapanicích.

Z primy se nejlépe umístili Julie Rosí (14 b.), Jiří Šenflok (13 b.), Leonard Mokrý (12 b.) a Matouš Heřman (11 b.), ze sekundy Simona Havlová (14 b.)a Lukáš Kincl (12 b.), z tercie Mikuláš Macan (11 b.), Michal Kačur (10 b.), Filip Zajíček (10 b.)a Filip Hráček (10 b.), z kvarty Gabriela Havlová (12 b.)a Daniel Šíma (10 b.).

Všem účastníkům k jejich výsledkům gratulujeme!

Mgr. Jana Schořová