Školní kolo Pythagoriády

Dne 31. 1. 2017 se žáci primy, sekundy a tercie sešli ve školní jídelně, aby si vyzkoušeli své matematické a logické uvažování při řešení úloh tradiční soutěže s názvem Pythagoriáda.

Během 60 minut řešili žáci 15 různých matematických úloh. Ti, kteří získali 10 a více bodů, se stali úspěšnými řešiteli a budou naší školu reprezentovat v okresním kole. Srdečně blahopřejeme!

Úspěšnými řešiteli jsou:

PRIMA:

  1. Vojtěch EIBL  – 13 bodů
  2. Matěj HOMOLKA – 11 bodů
  3. Ondřej GOTTVALD –  10 bodů

SEKUNDA:

  1. Vojtěch DROZD – 12 bodů
  2. Aleš CHALOUPKA  – 11 bodů
  3. Ondřej CHOTAŠ – 11 bodů

TERCIE:

  1. Josef ŠIKULA – 12 bodů

Za předmětovou komisi matematiky Mgr. Danuše Minsterová