Školní kolo recitační soutěže

Naši recitátoři soutěžili celkem ve dvou kategoriích. Ve třetí kategorii zvítězila Monika Loudová z 2. A, na druhém místě skončila Sandra Korsová      z 1. A, na třetím pak Lada Turečková z 1. A. Ve čtvrté kategorii patřilo první místo Hedvice Šikulové ze 4. A, stříbrná pozice Juditě Floriánové ze 3. A a bronzová Vojtěchu Eibelovi ze 4. A. Soutěžící na prvních dvou místech nás budou reprezentovat v březnu na okresním kole recitační soutěže v Tišnově.

PK ČJ