Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 2. února se na naší škole odehrálo školní kolo recitační soutěže, jejíž třetí a čtvrtá kategorie jsou určeny žákům základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Ve třetí kategorii zvítězil Filip Heřman (1.A) následovaný Ninou Pavlouškovou (2.A) a Matoušem Heřmanem (2.A). Ve čtvrté kategorii svedly vyrovnaný souboj dvě studentky. Nakonec zvítězila Denisa Stachová (3.A); Karolína Musilová (3.A) získala druhé místo. Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole!