Školní kolo recitační soutěže

Na začátku února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže ve dvou kategoriích. Třetí kategorie byla určena žákům primy a sekundy, v ní zvítězila Judita Floriánová (sekunda), na druhém místě Kateřina Pokorná ze stejné třídy, třetí příčka patřila Monice Loudové z primy. Ve čtvrté kategorii soutěžili žáci tercie a kvarty. V těsném souboji vyhrála Eva Třísková z kvarty nad Hedvikou Šikulovou z tercie. Všem výhercům blahopřejeme.

                                                                                                     předmětová komise jazyků