Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

V úterý 30. ledna 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Jednalo se tradičně o poslechový test, který bývá vždy nejnáročnější, dále o mluvený projev s použitím obrázku a konverzaci na určité téma.

Soutěže se ve třech kategoriích zúčastnilo 14 studentů. V kategorii ZŠ zvítězila Hana Strádalová, druhé místo vybojovala Veronika Kroutilová a  třetí  Eliška Vrbková. V kategorii SŠ I vyhrála Veronika Hrušková, těsně za ní s rozdílem jednoho bodu se umístila Karolína Klimová a třetí místo obsadila Anna Prášková. V kategorii SŠ II první místo patřilo Kateřině Orságová, druhé získala Tereza Halúzková a třetí Simona Čechovská.

Všem studentům děkujeme za účast a snahu. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 16. února v SVČ v Lužánkách.

Za komisi RJ Taťána Korityáková