Školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C

V úterý 8. 12. 2020 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C, kterého se účastnili žáci tercie a kvarty. Letošní školní kolo proběhlo poprvé online formou. První místo obsadil Kincl M. z kvarty, druhé místo Homolka J. z tercie a třetí místo Mráz T. rovněž z tercie. Do okresního kola postupují letos žáci, kteří se umístili na prvních třech místech. Okresní kolo letos poprvé bude pořádat Masarykova univerzita a také proběhne online formou. Postupujícím žákům přeji hodně úspěchů i v kole následujícím.

Mgr. Hana Brabcová