Školní přehlídka prací SOČ

Dne 28. 2. proběhla na gymnáziu školní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Letošního ročníku se zúčastnily dvě studentky ze septimy, Hana Protivánková a Hedvika Šikulová. V porotě usedli paní ředitelka Ing. Bc. Ivana Čermáková, pan zástupce PhDr. Mgr. Aleš Ziegler, paní psycholožka Mgr. Lucie Šešulková, Mgr. Lucie Vlachová a Mgr. Bc. Petra Mrázová.

Nejprve před porotu předstoupila Hedvika s prací Aplikace salesiánského preventivního systému ve výuce v soutěžním oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Reflektuje zde požadavky současné doby, kdy je důležité věnovat se sebepoznání, sebehodnocení jako důležitého aspektu duševní hygieny. Poté Hanka představila svou práci Rozšířený genetický kód a jeho uplatnění ve studiu proteinů v soutěžním oboru Molekulární biologie. Zohledňuje v ní nové poznatky z oblasti molekulární biologie na poli léčby širokého spektra nemocí, které mají v naší společnosti vzrůstající výskyt.
Práce jsou velmi zdařilé. Přejeme oběma studentkám mnoho úspěchů v následujícím kole.

Mgr. Bc. Petra Mrázová, garant školního kola