Výsledky voleb do školské rady při Gymnáziu Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Dne 26.9.2011 proběhly na Gymnáziu Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 volby do školské rady. Byli navrženi 2 zástupci za zletilé žáky či zákonné zástupce nezletilých žáků a 2 zástupci za pedagogické pracovníky. Na základě výsledků voleb se členy školské rady stávají:

Zástupci zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků Zástupci pedagogických pracovníků
Jméno a příjmení Jméno a příjmení
MUDr. Lenka Hándlová Mgr. Lucie Ševčíková
Mgr. Radek Musil Mgr. Zdeněk Missbach

V Ivančicích dne 27.9.2011

RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia