Skrytá paměť Moravy

Na 16.6.2017 se nejspíš těšil každý mladý spisovatel, který se rozhodl reprezentovat svoji školu v literární soutěži Skrytá paměť Moravy. Do soutěže bylo zasláno přes 180 povídek. Vyhlášení probíhalo jako obvykle v Mikulčicích, které jsou známé svými významnými archeologickými nálezy.

Ti, co se rozhodli přijet, dostali pamětní list, poslechli si i mladého talentovaného zpěváka Tomáše Karlíka a slyšeli části oceněných povídek. Mohli jsme si prohlédnout areál Mikulčic spolu s několika nálezy.

Podle mého názoru se soutěžící mohli spisovatelsky vyřádit na letošním tématu – Kořeny. Každý z nás toto slovo a jeho význam pojal po svém a utvořil tak jedinečný příběh. A až porota rozhodla, který je ten nejlepší.

Kateřina Ševčíková, 7.A