Sladkovodní a mořské ryby

V rámci biologické výuky vypracovali studenti 2. A v letošním školním roce 2015/2016 projekt zabývající se sladkovodními a mořskými rybami. Studenti pracovali nejdříve ve skupinách. Každá skupina si vyhledala informace o čtyřech zadaných zástupcích ryb, vytiskla jejich fotky a namalovala si pro ně akvárium, do kterého potom tyto ryby umístila. Ve třídě pak žáci pracovali společně na dokončení celého projektu a své výtvory umístili na připravený panel, který následně vystavili na chodbě školy.

Mgr. Hana Brabcová