Slavnostní pedagogická rada

V rámci oslav 100. výročí založení našeho gymnázia se v sobotu 21. září 2019 ve školní jídelně konala slavnostní pedagogická rada, které se zúčastnili pedagogové současní i bývalí. Pedagogickou radu zahájila studentská hymna v podání studentky Terezy Filipové, poté promluvila ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková, která ve svém vystoupení poděkovala všem pedagogům za jejich obětavou práci a popřála jim hodně vnímavých studentů. Na svoje působení na škole zavzpomínala profesorka Hana Chromá a její postřehy doplnili i někteří z tehdejších kolegů.

Pozvání na pedagogickou radu přijali i čestní hosté – předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. František Dobšík, absolvent školy, a známá česká spisovatelka Sylva Lauerová, která si při svých pravidelných návštěvách školu i její studenty a kantory velmi oblíbila. Oba ve svých krátkých projevech vyzvedli úlohu učitele v dnešní době a poděkovali jim za jejich nelehkou práci.

Po slavnostním úvodu se rozproudila živá debata a kolegové bývalí i současní si měli mezi sebou co sdělit.