Slavnostní předání maturitních vysvědčení novým absolventům

V úterý 28. května 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Ivančicích sešli naposledy noví absolventi našeho gymnázia společně se svými učiteli na slavnostním předání maturitních vysvědčení.

Absolventi je přijali z rukou svých třídních učitelů. Slavnostní program zahájil studentskou hymnou Gaudeamus igitur školní sbor Blahoslavíci pod uměleckým vedením Mgr. Evy Hajncové, slovem pak provázela výchovná poradkyně PhDr. Jana Chocholáčová. Absolventy přivítal na půdě městského úřadu starosta města pan Milan Buček i místostarosta pan Jaroslav Sojka. Ke studentům pronesla řeč ředitelka gymnázia Ing. Ivana Čermáková.

Po předání maturitních vysvědčení a odměn těm nejlepším následovalo ještě poděkování házenkářskému týmu dívek, kterému se letos podařilo zvítězit v mistrovství České republiky středních škol v házené dívek – dorostenek, jehož finále byla naše škola pořadatelem.

Příjemnou atmosféru odpoledne, kterého se účastnili i rodiče a prarodiče absolventů, dotvářel sborový zpěv. Závěrem v jeho podání zazněla státní hymna.

PhDr. Milena Špiříková