Slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení gymnázia

Na společný průvod absolventů a současných studentů navazovalo slavnostní shromáždění v kině Réna. Zúčastnili se ho vzácní hosté – ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D., absolvent školy, poslanec Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. František Dobšík, absolvent školy, starosta města Ivančic Milan Buček a místostarosta Ing. Roman Sládek.

Program zahájila PhDr. Jana Chocholáčová, která uvedla a přivítala hosty, následoval slavnostní projev ředitelky gymnázia Ing. Ivany Čermákové a projevy hostů, v nichž byla vyzdvižena úloha učitelů ve vzdělání mládeže a pak už dostali slovo studenti. Před očima návštěvníků kina, které doslova praskalo ve švech, se začal odehrávat studentský příběh, pomocí kterého se všichni mohli podívat do historie i současnosti školy. V komponovaném pořadu se představili divadelníci, hudebníci, zpěváci, tanečníci, sportovci.