Složení výboru

Složení výboru SRP GJB Ivančice, z. s.

Radomíra Kosíková – předseda, kosikova.r@seznam.cz

Dagmar Schweizer – místopředseda

Radek Musil – hospodář

Soňa Březinová – člen

Jana Ďatková – člen