SOČ

SOČ Středoškolská odborná činnost

Jedná se o každoročně pořádanou soutěž odborných prací talentovaných studentů českých středních škol. Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

SOČ! Proč?

Vyzkoušíte si, jak se dělá opravdová věda. Prohloubíte si poznání ve vybraném oboru. Na svou práci můžete získat podporu (Sočkaři | Sočkaři z JMK – Web pro středoškoláky, kteří píšou nebo budou psát SOČku. (sockari.cz)). Získáte zkušenosti a body, které vám pomohou při přihlášce na vysokou školu. SOČ je prvním krokem na cestě k vědecké kariéře.

Školní přehlídka prací SOČ

Dne 28. 2. 2023 proběhla na gymnáziu školní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Letošního ročníku se zúčastnily dvě studentky ze septimy, Hana Protivánková a Hedvika Šikulová. V porotě usedli paní ředitelka Ing. Bc. Ivana Čermáková, pan zástupce PhDr. Mgr. Aleš Ziegler, paní psycholožka Mgr. Lucie Šešulková, Mgr. Lucie Vlachová a Mgr. Bc. Petra Mrázová. Nejprve před porotu předstoupila Hedvika s prací Aplikace salesiánského preventivního systému ve výuce v soutěžním oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Reflektuje zde požadavky současné doby, kdy je důležité věnovat se sebepoznání, sebehodnocení jako důležitého aspektu duševní hygieny. Poté Hanka představila svou práci Rozšířený genetický kód a jeho uplatnění ve studiu proteinů v soutěžním oboru Molekulární biologie. Zohledňuje v ní nové poznatky z oblasti molekulární biologie na poli léčby širokého spektra nemocí, které mají v naší společnosti vzrůstající výskyt.

Okresní přehlídka prací SOČ

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 se konalo okresní kolo přehlídek prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času okresů Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškova a Znojmo. Hedvika Šikulová ze septimy se svou prací Aplikace salesiánského preventivního systému ve výuce se umístila na krásném 4. místě a postoupila do kola krajského. Hana Protivánková také ze septimy s prací Rozšířený genetický kód a jeho uplatnění ve studiu proteinů v soutěžním oboru Molekulární biologie postoupila z kola školního rovnou do krajského kola z důvodu malého počtu prací přihlášených do kola okresního.

Krajská přehlídka prací SOČ

V úterý 9. května se na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše uskutečnilo Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Po úvodním zahájení koordinátorkou paní Mgr. Zdeňkou Antonovičovou ze SVČ Lužánky promluvil k přítomným ředitel místního gymnázia RNDr. Jiří Herman, Ph.D., poté delegát SOČ JUDr. Jiří Pleva, Ph.D., Alena Hynková z JCMM, z.s.p.o., předsedkyně krajské komise JMK RNDr. Kateřina Cibulková. Následovaly přehlídky v jednotlivých oborech. Naši školu reprezentovala Hana Protivánková (7. A) v oblasti Molekulární biologie se svou prací Rozšířený genetický kód a jeho uplatnění ve studiu proteinů a Hedvika Šikulová (7. A) v oboru Psychologie, sociologie a problematika volného času s prací Aplikace salesiánského preventivního systému ve výuce