SOČ – školní kolo

Ve středu 28. 2. 2024 se na gymnáziu uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru Molekulární biologie, kterého se zúčastnila Mariana Kissová ze septimy s prací Primární řasinky. Porotu tvořily Mgr. Bc. Petra Mrázová (garant školního kola a předsedkyně poroty), Mgr. Lucie Vlachová a Mgr. Kateřina Dočkalová.

Mariana navštěvovala pravidelně výzkumnou laboratoř, která se zabývá studiem centrozomů a cilií na různých buněčných modelech. Tato tematika zažívá v posledních letech veliký rozvoj. Poznání anomálií řasinek má význam pro léčbu chorob, které poruchy řasinek způsobují. Mariana projevila zájem nejen o teoretickou práci v podobě bohaté literární rešerše, ale zejména se aktivně zapojila v laboratorních činnostech. Po zaškolení na pracovišti byla schopna pod odborným dohledem samostatně provést řadu experimentů s využitím různých laboratorních, molekulárně-biologických a biochemických přístupů. Samostatně také řadu experimentů vyhodnotila, připravila jejich výstup a následně svoje výsledky odprezentovala na odborném labmeetingu. Získala i nemalé množství zajímavých výsledků.

Práce byla ve školním kole obhájena.

Mgr. Bc. Petra Mrázová