SOČ – školní kolo

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se uskutečnilo na gymnáziu školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Letošního ročníku se zúčastnil Vojtěch Eibel z oktávy s prací Tvorba zpěvníku písní Jana Blahoslava. Porotu tvořila koordinátorka školního kola Mgr. Bc. Petra Mrázová, PhDr. Jana Chocholáčová a PaedDr. Eliška Suchánková.      Předkládaná práce je mimořádným příspěvkem pro poznání a interpretaci muzikologického díla Jana Blahoslava. Vojtovi se podařilo

zpřístupnit Blahoslavovy texty, jež byly napsány dobovým písmem, které autor na základě náročného paleografického rozboru identifikoval jako švabach. Důkladně rozebral zejména Ivančický kancionál, který byl poprvé vytištěn v Ivančicích před 460 lety. Na základě odborné literatury sjednotil dosud roztříštěné informace o autorství písní Jana Blahoslava a dokázal stanovit, na kterých písních z kancionálu se J. Blahoslav nějakým způsobem podílel (složil hudbu, text, nebo obojí, upravil texty i hudbu aj.) a všechny tyto písně, kterých je více než 70, Vojta sjednotil do zpěvníku. Ten dále doplnil o dnešní formu notace realizovanou počítačovým programem tak, aby mohli současní zpěváci písně Jana Blahoslava bez problémů interpretovat.

     Vytvořil tedy sborník písní (zpěvník), ze kterého mohou po více než 460 letech dnešní mladí zpěváci čerpat. A to se již i prakticky stalo. Několik písní v úpravě V. Eibela interpretovali studenti Pěveckého sboru Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích v roce 2023 na koncertech věnovaných 500. výročí narození Jana Blahoslava nejen v Ivančicích, ale také v místě jeho rodiště – v Přerově.

     Díky této práci mohou současní hudebníci převádět Blahoslavovy písně do vícehlasů, aranžovat je jako orchestrální skladby, zpracovávat je jako folkově laděné písně atd. Zkušení informatici by mohli přepisovat texty psané švabachem do současné formy písma, nebo také převádět písně do nového způsobu notace.

     Vojta tak ve své pozoruhodné práci oživil Blahoslavovu hudební činnost a zpřístupnil ji po téměř 500 letech dnešním mladým zpěvákům.

     Předložená práce byla ve školním kole úspěšně obhájena. Vojtovi přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Bc. Petra Mrázová a PhDr. Jana Chocholáčová