Soutěž recitátorů

Jako každý rok, proběhla i letos na naší škole Soutěž recitátorů pro studenty nižšího gymnázia.  V obou kategoriích se jí zúčastnilo celkem 14 žáků.

V kategorii mladších žáků, určené studentům primy a sekundy, zvítězila Judita Floriánová z 1. A, na druhém místě se umístila Adéla Kašparovská z 2. A, bronz patří Kateřině Pokorné z 1. A. V kategorii starších žáků, studentů tercie a kvarty, vyhrála Jolana Tupá ze 4. A, stříbrnou medaili získala Eva Třísková ze 4. A, třetí místo vybojovala Adéla Hájková ze 4. A.

Těm nejúspěšnějším blahopřejeme a všem přejeme, aby je láska k tomuto ušlechtilému koníčku, jakým přednes literárních textů nepochybně je, neopustila.

Mgr. V. Čech