Soutěž s FabLabem

Ve čtvrtek 21. října se studenti naší školy zapojení do soutěže Soutěž s FabLabem zúčastnili úvodního zaměstnání v Jihomoravském informačním centru v digitálních dílnách FabLab  Brno. Zde jim byly představeny možnosti, které dávají soutěžícím jednotlivé technologie, to znamená způsoby tisku na 3D tiskárnách nejrůznějších typů s použitím rozličných materiálů,  řezání a gravírování pomocí laseru, ale i tvorba na počítačem řízeném šicím a vyšívacím stroji,  využití technologie plotterů a další možnosti, které FabLab nabízí. Studenti se seznámili s obsluhou jednotlivých zařízení i se souvisejícím softwarem, aby tyto technologie mohli využít k tvorbě projektu, na kterém budou v následujících měsících pracovat.