Soutěž – Tvoř s 3D tiskem a laserem

V úterý 26. února se studenti zapojení do soutěže Tvoř s 3D tiskem a laserem zúčastnili úvodního zaměstnání v JIC  v FabLab v Brně, kde se seznámili s možnostmi, které dávají soutěžícím jednotlivé technologie, to znamená možnosti tisku na 3D tiskárnách nejrůznějších typů s použitím různých materiálů, řezání a gravírování pomocí laseru, ale i možnostmi tvorby na počítačem řízeném šicím a vyšívacím stroji, využití technologie plotterů nebo např. s možnostmi 3D skenování či práce na CNC stroji.  Studenti se seznámili s obsluhou jednotlivých zařízení i se souvisejícím softwarem a tyto cenné informace přispěly k výběru projektu, na kterém budou naši soutěžící v tomto pololetí pracovat.

Ing. Gustav Prokop