Soutěž v anglickém jazyce

Dne 25. ledna 2018 proběhla na našem gymnáziu tradiční Soutěž v anglickém jazyce, ve které stu-denti prokazovali všestranné dovednosti.  Jednalo se o náročný poslechový test ,  dále samostatný projev s využitím obrázku a zejména schopnost komunikace a improvizace.

Soutěže v kategoriích I. B, II. B a III. A se zúčastnilo celkem  31  studentů.  Zkoušející mohli uznale konstatovat, že už i studenti na nižším gymnáziu se v angličtině umí bezprostředně a bohatě vyjádřit.

V kategorii I. B zvítězila Ema Káňová z 1. A, na 2. místě se umístil Jakub Vacek z 2. A a na 3. místě Luděk Bis z 2. A. V kategorii II. B vyhrál  Marek Eibel ze 4. A, stříbrnou pozici získal  David Jelínek ze 3. A a bronzovou příčku obsadila  Tina Sklenská ze 4. A.  V kategorii III.  A  vybojovala 1. místo Simona Čechovská z 6. A,  2. místo patřilo Danielu Kulašovi z 5. A a 3. místo obsadila Karolína Dužíková z 6. A.

Všem blahopřejeme a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním  kole, které se koná 27. února 2018 v Modřicích.

Za komisi AJ Jana Ďatková