Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

První pololetí na naší škole bývá tradičně uzavíráno konverzační soutěží v anglickém jazyce. Tentokrát se soutěže v on-line prostředí zúčastnilo pět studentů v kategorii I.B (prima a sekunda) a dvanáct studentů v kategorii III.A    (1. – 3. ročníky).

Úkolem studentů bylo nejprve zamyslet se nad fotografií, popsat ji, vyjádřit souvislosti, spekulovat o důvodech k pořízení, vyjádřit svoje pocity z ní, a to vše co nejbarvitěji za použití široké škály lexikálních i mluvnických prostředků v anglickém jazyce. Dále si každý soutěžící vylosoval téma, o kterém pohovořil a odpovídal na zvídavé otázky zkoušejících.   

Všichni účastníci prokázali výbornou úroveň angličtiny. Děkujeme jim za vynaložené úsilí, gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole.

Kat. I.B

  1. David Káňa, 2.A – postupující
  2. Marek Mattes, 2.A
  3. nebylo uděleno

Kat. III.A

  1. Jindřich Křelina, 7.A – postupující
  2. Aneta Holá, 3.C – postupující
  3. Kristýna Procházková, 6.A

 

Za komisi CJ Mgr. Jana Ďatková