Soutěž v cizích jazycích – v němčině

Dne 9. 12. 2019 se konalo v budově Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčině. Studenti bojovali ve dvou kategoriích: II.B – pro žáky tercie a kvarty, III.A – studenti 1. – 3. ročníků vyššího gymnázia. Soutěž se skládala ze dvou základních částí: poslechové a ústní (představení se, konverzace k danému tématu, popis obrázku). Všichni soutěžící byli skvělí – výborně se na soutěž připravili. Jaké tedy bylo hodnocení poroty?

Kategorie II. B:    1. místo – Vojtěch Eibel

  1.    místo  ̶  Jakub Vacek
  2.   místo – Kryštof Bar (všichni z kvarty A)

Kategorie III. A: 1. místo   ̶  Eva Imrichová (septima A)

  1. místo – Eva Maršálková (sexta A)

David Jelínek (kvinta A)

  1. místo – Kristýna Šlechtická (2. C)

Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony a výhercům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže!

Za komisi NJ PhDr. Jana Chocholáčová