Soutěž v cizích jazycích – v němčině

Dne 7. 12. 2021 se konalo v budově Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice školní kolo Soutěže v cizích jazycích – v němčině. Studenti bojovali ve dvou kategoriích: II. B – pro žáky tercie a kvarty, III. A – studenti 1.-3. ročníků vyššího gymnázia. Soutěž se skládala ze dvou základních částí: poslechové a ústní (představení se, konverzace k danému tématu, popis obrázku). Všichni soutěžící byli skvělí – výborně se na soutěž připravili. Jaké tedy bylo hodnocení poroty?

Kategorie II. B:    1. místo – Thao My Nguyen

  1.     místo  ̶   Klára Doležalová
  2.     místo –  Štěpán Brych a Gabriela Havlová (všichni z kvarty A)

Kategorie III. A:  1. místo   ̶  Vojtěch Eibel (sexta A)

  1.    místo – David Jelínek (septima A)
  2.    místo – Nikol Pavlíčková (sexta A) a Kateřina Pokorná (kvinta A)

     Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony a vítězům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže!

Za komisi NJ PhDr. Jana Chocholáčová